política dePRIVACITAT

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONALEn compliment de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de caràcter personal, CorpEdificacions, S.L. comunica a l’Usuari que les dades facilitades a través d’aquest lloc web queden recollides en un fitxer responsabilitat de CorpEdificacions, S.L., i té com a finalitat donar resposta a les consultes que l’usuari ens faci arribar a través del nostre formulari de contacte. Les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractades amb absoluta confidencialitat i en cap cas seran cedides a tercers sense el seu previ consentiment. L’interessat pot exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades. Per exercir aquests drets només ha de dirigir-se per escrit a CorpEdificacions, S.L. o enviar un correu electrònic sol·licitant aquesta informació, correcció o anul·lació a l’adreça: lopd@corp.cat, incloent el nom, cognoms, fotocòpia del DNI i adreça de correu electrònic. CorpEdificacions, S.L. té el dret, però no l’obligació, al seu lliure albir, de corregir errors o omissions de qualsevol part del lloc web, de mostrar alguna informació en concret per complir amb determinades lleis, i d’editar, modificar, rebutjar o suprimir qualsevol contingut, en la seva totalitat o en part, del lloc web.

CONDICIONS DE PRIVACITATDe conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de conformitat amb la Llei 34/2002, del dia 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, accepto i consento que, les dades de caràcter personal facilitades a CorpEdificacions, S.L., siguin tractades amb la finalitat de gestió comercial, amb la finalitat de que també en un futur, encara que hagi finalitzat la relació comercial, m’informi, sobre els productes i / o serveis que aquest comercialitzi. Aquestes dades seran incorporades per CorpEdificacions, S.L. a fitxers de la seva titularitat, inscrits davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Així mateix, se l’informa que s’adoptaran les mesures de seguretat que requereixi la legislació vigent per garantir la seva confidencialitat. Vostè podrà exercir, en tot moment, els drets d’accés, cancel·lació, rectificació, oposició i revocació del consentiment prestat, mitjançant carta adreçada a CorpEdificacions, S.L., amb domicili a 08036 Barcelona, Av. Diagonal, 463 Bis, assenyalant clarament el seu nom, cognoms i adreça o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic dirigit a lopd@corp.cat, i si no desitja ser informat dels productes i / o serveis de CorpEdificacions, S.L. ha d’incloure la paraula BAIXA a l’assumpte.